Rydyn ni'n hapus iawn i gyhoeddi ein bod wedi bod yn llwyddiannus i godi digon o arian i brynu eiddo i fod canolfan myfyrdod am y llinach Aro gTér.
Mae e wedi bod dros ddeuddeg mlynedd ers i ni ddechrau ein hapêl. Yn wreiddiol hanner miliwn o bunnau oedd ein targed, a wnaethon gyflawni hynny erbyn diwedd 2018. Erbyn hynny gwnaethon ni wedimireinio ein syniadau am yr eiddo mwyaf addas a gwnaethon ni sylweddoli ein bod ni angen mwy o arian. Felly codon ni'r targed i £700,000.

Oherwydd rhai rhoddion eithriadol o hael, roedden ni gallu cyrraedd a'r targed newydd erbyn diwedd mis Mehefin eleni, dim ond chwe mis ar ôl roedden ni cyrraedd a'r hen darged.
Rydyn ni wedi nawr bod yn gallu gwneud cynnig ar eiddo yn orllewin Cymru, ger Llandysul. Ar hyn o bryd mae'r pryniant yn mynd rhagddo'n ddidrafferth ac rydyn ni'n obeithiol o gyfnewid contractau yn y dyfodol agos.

Rydyn ni eisiau dweud 'Diolch yn fawr' i bawb sydd wedi helpu ni godi arian. Rydych chi wedi helpu i greu cartref hanfodol ar gyfer y llinach ac rydyn ni'n ddiolchgar iawn.

Ngakpa ‘ö-Dzin Tridral
Rheolwr Prosiect Drala Jong
8fed Medi 2019

Donate to Drala Jong

Please act today, and donate a lump sum or establish a standing order for a monthly contribution. No matter how small or big – we are utterly grateful for every donation.

How to Help